Medlemsavtal

1. Generellt

För att skapa ett konto hos oss måste du registrera ditt mobilnummer. Du får då en verifieringskod via SMS så att vi är säkra på att du är en giltig användare och att tjänsten inte missbrukas. Som medlem kommer du att kunna ta emot e-post, sms och push -meddelanden med information knuten till ditt medlemskap. Du kan när som helst ändra dina meddelandepreferenser via vår tjänst.

2. Medlemskap och villkor

Ditt medlemskap på Friluftsliv.se träder i kraft omedelbart efter registrering. Det är ingen bindningstid och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss. Vid uppsägning av medlemskapet kommer din användarprofil att tas bort omedelbart och du kommer inte längre att ha tillgång till tjänsten. Ditt medlemskap är löpande tills du väljer att avsluta det. Åldersgränsen för medlemskap i Friluftsliv.se är 15 år.

3. Ansvar

Vid oförutsedda fel eller tekniska problem med vår tjänst kommer vi göra allt vi kan för att åtgärda detta så snart som möjligt. Vi är inte ekonomiskt ansvariga för våra medlemmar i sådana situationer, eller situationer som inte anses som grov vårdslöshet från vår sida. Vi är inte ansvariga för den information eller det innehåll som medlemmar lägger ut på våra nätsidor eller skickar via våra tjänster. Vi är inte ansvariga för våra medlemmars uppförande, eller de risker som är förknippad med att kontakta andra medlemmar.

4. Förpliktelser och rättigheter

Det är inte tillåtet att skapa falska användarprofiler eller annonsera andra tjänster via Friluftsliv.se. Det är inte heller tillåtet att använda Friluftsliv.se för massutskick av meddelande (spam), eller publicera meddelanden med avsikt att skada vår tjänst. Publicering av bilder och innehåll med pornografisk eller sexuell karaktär, samt innehåll som på andra sätt kan verka stötande eller kränkande, är inte tillåtet. Som medlem förpliktar man sig till att visa respekt och visa gott uppförande mot andra medlemmar och vår tjänst i allmänhet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller radera användarprofiler som på något sätt bryter mot vårt medlemsavtal.


Integritetspolicy

1. Introduktion

Du själv är syftet med allt vi gör. Vårt mål är därför att du alltid skall känna dig trygg och ha förtroende för oss. Vi anser det viktigt att du vet vilka personuppgifter om dig som vi hanterar och sparar, hur vi använder dem, och att du har den fulla kontrollen över dem. Genom vår personuppgiftsförklaring går vi igenom detta på ett kortfattat och enkelt sätt.

Om du skulle önska ytterligare information, eller har någon fråga, kan du finna våra kontaktuppgifter längre ned på sidan. Vid större ändringar i vårt skydd av personuppgifter kommer du att få meddelande. Ifall det är nödvändigt kommer vi också att be om ditt godkännande.

2. Information om dig som vi samlar in, och varför

När du registrerar en profil via vår tjänst samlas det in olika upplysningar om dig. Detta sker dels genom vad du själv uppger och dels genom automatisk inhämtning av data.

Information som du själv ger:

  • Personuppgifter vid registrering av användare.
  • Profilinformation som beskriver dig för andra medlemmar.
  • Delning av bilder i profil och bildgalleri.
  • Kommunikation med andra medlemmar, genom meddelanden, chat, forum, blogg, vänner, gästbok, likes och megafon.

Information som samlas in automatiskt:

  • Senaste inloggning.
  • Vilka profiler du har besökt.
  • Loggning av IP-adresser i vid en ogiltig handling. Detta göres av säkerhetsmässiga skäl, så att oönskade aktiviteter på sidan kan blockeras.

3. Hur din information används och varför

Dina personuppgifter behövs för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Detta för att veta vem du som kund är, kunna ta betalt för ditt medlemskap, samt ge dig nödvändig hjälp vid behov.

Profilinformationen du uppger används till att beskriva dig för våra andra medlemmar. Därigenom kan man söka igenom profiler utifrån valda kriterier, som ålder, kön, bostadsort etc. Informationen som du anger används också för att kunna presentera innehåll anpassat till dig och dia preferenser.

4. Vem vi delger dina uppgifter och varför

Personuppgifterna används uteslutande till att administrera tjänsterna vi erbjuder, samt i de olika sociala funktioner som kräver detta.

Det är endast anställda hos Friluftsliv.se / Social Garden AS som har tillgång till dina personuppgifter, och bara i den utsträckning sådan tillgång är nödvändig för utveckling, drift och vidmaktshållande av tjänsten. Uppgifterna utlämnas icke till tredje parter, med undantag för underleverantörer som vi anlitar i samband med leverans av nödvändig funktionalitet.

5. Hur vi skyddar din information

Baserat på informationen som samlas in har vi infört flera olika sorters säkerhetsåtgärder. Känslig användarinformation krypteras i våra databaser. Dessutom krypteras all kommunikation som sänds mellan våra servrar och användarens webläsare. Kortbetalning genomförs på ett säkert sätt via ett eget fönster levererat direkt från kortföretaget. Vi sparar med andra ord ingen bankkortsinformation hos oss.

Din personliga information sparas så länge du är medlem av vår tjänst. Vi vidtar alla åtgärder vi kan för att se till att informationen är skyddad, och att den raderas på ett säkert sätt när medlemskapet upphör. I de fall detta inte är möjligt, sparas uppgifterna säkert, och isolerat från vidare användning tills det är möjligt att genomföra radering. Detta gäller t.ex. vid lagring av data i arkiv för säkerhetskopior.

6. Dina rättigheter

Du kan när som helst få tillgång till, granska, uppdatera eller radera dina personuppgifter via ditt konto. Ifall du önskar hjälp med att radera din personliga information, begränsa användningen eller önskar att upplysningar sänds till en tredje part, kan du ta kontakt med oss. Du har rätt att välja bort mottagande av marknadsföringsinformation som vi sänder till dig. Detta utföres med hjälp av avbokningsfunktionen i meddelandet du mottager, eller genom att ändra din profil så som du önskar.

För att utöva de ovannämnda rättigheterna kan du använda vår kontaktinformation nedan. Vi besvarar alla förfrågningar från personer som önskar utöva sina personskyddsrättigheter i enlighet med gällande lag om skydd av personuppgifter.

7. Kontakta oss

Om du har frågor rörande denna personuppgiftsförklaringen, eller hur vi hanterar din information, vänligen kontakta oss.

Friluftsliv.se
c/o Social Garden AS
Oslo House Of Innovation
Christian Krohgs Gate 1
0186 Oslo
Norge

E-post: support@friluftsliv.se